سجادی نیری که در دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد سخن می گفت با اشاره به اهمیت جایگاه پارک‌های علم و فناوری در اکوسیستم فناوری کشور گفت: امروز پارک‌های کشور برای توسعه و ترقی بیش از همیشه نیازمند طرح هایی نوآورانه در مدیریت و توسعه خود هستند.
وی ضمن اشاره به پیشرو بودن پارک یزد در بسیاری از موضوعات تاکید کرد:
نگاه به دغدغه های منطقه ای و تلاش برای رفع آن‌ها از شاخصه های این پارک است و امروز تکیه بر توان بخش خصوصی و طرح های جدید در مدیریت و توسعه پارک هاست که می تواند جایگاه پارک ها را تثبیت و ارتقا بخشد.
گفتنی است رئیس ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اعضای دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری 17/5/97 با حضور در پارک علم و فناوری یزد در شورای مدیران این پارک شرکت و از نزدیک در جریان اقدامات و برنامه های این پارک قرار گرفتند.