رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی با قدردانی از زحمات دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص برطرف کردن تضادهای موجود میان وزارت علوم با این معاونت گفت: افزایش حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی در برنامه ششم توسعه اعمال می‌شود.
به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده اقلیتها و رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی از اعمال حمایت بیشتر ویژه شرکتهای دانش‌بنیان حوزه هوایی و هوانوردی خبر داد و گفت: این اعمال حمایت در برنامه توسعه ششم ویژه شرکتهای دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی به دلیلهای تک بودن آن صنعت انجام می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت صنایع هوایی و هوانوردی عمومی در کشور افزود: اگر چه در سال جاری توجه ویژه به این بخش شده است اما هنوز کلمه عمومی آن عمومیت نیافته و بسیاری از افراد در این زمینه نیازمند کسب اطلاعات لازم هستند.
اختیاری خواستار ورود رسانه‌ها به ابهام زدایی و عمومیت بخشی به واژه هوانوردی عمومی شد و اظهار کرد: ما متوجه زمان بر بودن فرهنگسازی در این بخش هستیم از این رو می‌خواهیم با بهره‌گیری از ابزار رسانه شاهد توسعه و پیشرفت تکنولوژی در هوانوردی عمومی باشیم.
وی تصریح کرد: برای دستیابی به موفقیت در امر پژوهش و فناوری باید در سه مرحله علم آن رشته، پژوهش در آن رشته و در نهایت تبدیل آن به تکنولوژی ورود پیدا کرد.
رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواست تا مانند گذشته مصمم و استوار در مسیر پیش رو گام بردارند و از انجام این کار دلسرد نشوند چرا که مسیر را به درستی شناخته و درست گام برمی دارند.
به گفته وی برای دستیابی به موفقیت در صنعت نیازمند ایجاد وحدت و همدلی و در کنار هم بودن هستیم از این رو باید این سینرژی (هم افزایی) میان اعضای فعال در این حوزه ایجاد شود.
وی با قدردانی از زحمات دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص برطرف کردن تضادهای موجود میان وزارت علوم با این معاونت گفت: این اقدام مسیر پیشرفت تکنولوژی را هموار می‌کند.
اختیاری به مشخص بودن مسیر رسیدن به توسعه صادرات و تجاری‌سازی در حوزه هوایی و هوانوردی اشاره کرد و افزود: حال که قوانین، استراتژی و سیاستهای کاری این حوزه مشخص است تنها نیازمند حرکت درست و پویا در این صنعت هستیم.

  • ۵ آذر, ۱۳۹۳