ساختمان مرکز رشد اطلاعات وارتباطات با دست مبارک آقای دکتر فروزنده افتتاح گردید و در ادامه معاون رئیس جمهور و هیئت همراه از شرکت های مستقر در این مرکز بازدید نمودند واز نزدیک در جریان فعالیت آنها قرار گرفتند.

حاضرین در ادامه از سالن موسسات اقبال، پارک علمی کودکان و نوجوانان و مرکز نوآوری پارک بازدید نمودند و فضای پارک واستفاده بهینه از این مجموعه مورد استقبال معاون رئیس جمهور وهیئت همراه قرار گرفت.

در ادامه حاضرین نماز ظهر و عصر را به جماعت اقامه نمودند.

گفتنی است که ساختمان مرکز رشد اطلاعات وارتباطات با زیربنای 3000 متر مربع در دوطبقه و با معماری زیبا بیش از 50 شرکت را در دل خود جای داده است.

  • ۱۳ اسفند, ۱۳۹۰