کمیسیون ملی یونسکو طی نامه ای حمایت معنوی خود را از برگزاری نهمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این کمیسیون همانند دوره های پیشین از نهمین دوره مسابقات نیز حمایت معنوی نموده و نماینده این نهاد جهت هماهنگی و حضور در کمیته های علمی و اجرایی این مسابقات حضور خواهد یافت.
گفتنی است نهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی برای سومین سال متمادی به صورت ملی و به میزبانی پارک علم و فناوری یزد در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

  • ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶