دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری گفت: درجلسه ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری که با حضور دکتر مهدی­نژاد نوری (معاون پژوهشی و فناوری و رئیس ستاد و همچنین دبیران کمیته­های مختلف ستاد و اعضای دبیرخانه) برگزار شد، روزهای هفته پژوهش و فناوری به شرح زیر نامگذاری شدند:

شنبه: 4/10/89 پژوهش و فناوری ـ تبدیل علم به ثروت

یکشنبه: 5/10/89 پژوهش و فناوری ـ آموزش پژوهش محور

دوشنبه: 6/10/89 پژوهش و فناوری ـ جهاد علمی، اقتدار ملی

سه شنبه: 7/10/89 پژوهش و فناوری ـ مرجعیت علمی

چهارشنبه: 8/10/89 پژوهش و فناوری ـ توسعه پایدار وهدفمند

پنج شنبه: 9/10/89 پژوهش و فناوری ـ دینداری و علم محوری

مهندس قادری فر اضافه کرد، باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر ضرورت تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی ـ شعار محوری امسال هفته پژوهش و فناوری تبدیل علم به ثروت و ایده به پدیده می­باشد.

  • ۵ دی, ۱۳۸۹