آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در ایران، سه شنبه 2 مهر 98 از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید که احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد، تقی فرهنگ نیا، مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک، وی را همراهی می کردند، سفیر ارمنستان پتانسیل های موجود در ایران را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: در کشور ایران زمینه های خوبی در حوزه های مختلف وجود دارد و ارتباطات خوبی می تواند بین ایران و ارمنستان شکل گیرد.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی محصولات که توسط شرکت های ایرانی ساخته می شوند به خاطر تحریم امکان ورود به کشور های اروپایی را نداشته باشند، گفت: با حضور در ارمنستان می توانید محصولات ایرانی را با بسته بندی ارمنی وارد بازار کشور های اروپایی و حتی امریکایی کنید و از پتانسیل بازار این کشور ها نیز استفاده نمایید.
تومانیان تولیدات کشور ارمنستان در حوزه فناوری اطلاعات را حدود یک میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: این میزان در کشور کوچکی چون ارمنستان شاخص بسیار خوبی است و سرانه ی بالایی دارد که بیشتر وارد بازار اروپا و امریکا می شود.
سفیر ارمنستان در ایران با بیان اینکه دولت ارمنستان نیز همانند ایران به شرکت های کوچک بها و فرصت رشد می دهد، تصریح کرد: دولت ایران امکانات خوبی در اختیار این پارک قرار داده که چنین سیستم و مکانی فراهم شده و متوجه شدم امکانات خوبی برای طولانی مدت در اختیار شرکت های پارک قرار گرفته است و نشان از این دارد که تکنولوژی های برتر جزو اهداف دولت ایران است.
در ادامه جلسه فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک به معرفی فعالیت ها و دستاورد های پارک پرداخت و فعالیت ها و خدمات پارک به شرکت ها را تشریح کرد.

۸

  • ۳ مهر, ۱۳۹۸