جلسه بررسی طرح های متقاضی تسهیلات تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روز سه شنبه ۸ مهر ۹۹ با حضور رئیس و معاون فناوری و نوآوری پارک، رئیس صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و مدیران پردیس‌ها برگزار شد.
در این جلسه طرح های شرکت های آراد محتوای فیدار، تولید محتوای روناک فردا، جاوید نگاه آریایی، برنامه نویسان ارج گستر یزد، گسترش اینترنت اشیا پارسیان، وستا صنعت کویر یزد، ایوان سرای بهراز، فناوران طیف صنعت کویر و علوم نگار سینا مستقر در سه پردیس فناوری پارک بررسی شد.