سومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری روز چهارشنبه 95/10/8 با حضور معاونین پشتیبانی پارک های عضو این هیأت در محل پارک علم و فناوری فارس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد، شهرام شکوهی؛ رئیس هیأت اجرایی مناطق 2 و 4 فناوری در این نشست با اشاره به اهمیت ایجاد ساز و کاری برای ارتقای مداوم منابع انسانی گفت: آموزش یکی از مهم ترین راه های حفظ جریان دانش افزایی پرسنل پارک هاست و این مهم، اهمیت برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر این آموزش ها را می رساند.

شکوهی افزود: هیأت های اجرایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئول آموزش کارکنان پارک ها می باشند و امیدواریم با برنامه ای مدون و کارا بتوانیم این مسئولیت را به خوبی به انجام برسانیم.

شایان ذکر است در این جلسه آیین نامه پیشنهادی پارک علم و فناوری یزد در خصوص آموزش های بدو خدمت و حین خدمت پرسنل پارک ها مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.