به نقل از واحد بازاریابی

در این راستا کلیه شرکتها که تمایل به نمایش محصولات خود در این نمایشگاه را دارند می توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 891014 درخواست خود را به همراه ویژگیهای محصول خود به واحد بازاریابی تحویل نمایند . قابل ذکر است در صورت انتخاب محصول شرکت جهت نمایش در نمایشگاه مبلغ 1000000 ریال بعنوان پاداش به شرکت از سوی پارک پرداخت خواهد شد

  • ۱۸ دی, ۱۳۸۹