شرکت صافات انرژی یزد، یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد، موفق به اخذ تاییدیه از شرکت ملی گاز در زمینه ساخت یاتاقان ها و قطعات نیروگاهی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، رضا جوادپور، مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر، گفت: با اخذ این تاییدیه نام شرکت صافات انرژی در لیست تامین کنندگان نفت و گاز در زمینه ساخت یاتاقان ها و قطعات نیروگاهی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت صافات انرژی یزد با بیان اینکه کارشناسان و مدیران ارشد شرکت نفت و گاز ایران بر اساس استانداردهای جهانی شرکت ها را ارزیابی می کنند، گفت: هر شرکتی که این استانداردها را داشته باشد، تاییدیه برای او صادر شده و در وندور لیست (فهرست تامین کنندگان ارزیابی شده و شرکت های معتبر نفت گاز و پتروشیمی ایران) قرار می گیرد که خوشبختانه نام شرکت صافات انرژی در حال حاضر در این لیست ثبت شده است.
گفتنی است، شرکت صافات انرژی یزد یکی از نمونه های موفق شرکت های فناور است که از سال 1386 فعالیت خود را در زمینۀ ساخت و تعمیر قطعات مربوط به نیروگاه ها آغاز کرد.
  • ۹ شهریور, ۱۳۹۵