با هماهنگی مرکز رشد ابرکوه

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از روابط عمومی مرکز رشد ابرکوه، دبیرخانه کمیته پژوهش و فناوری ابرکوه از ادارات و نهادهای شهرستان انتظار دارد، کلیه اخبار و رویدادهای علمی مرتبط با حوزه آموزش، پژوهش و فناوری که در حیطه کاری آنها اجرایی م‌یشود را پس از تنظیم و ویرایش جهت بازتاب در پایگاه‌های اینترنتی استانی به ایمیلهای ذیل ارسال کنند:
info@sarveabarkouh.ir
abolfazlekargar@yahoo.com
Rahim.mirazim@yahoo.com

  • ۹ اسفند, ۱۳۹۱