قائم مقام ریاست و معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، جلسه معرفی پارک علم و فناوری یزد به قضات و وکلای استان، با حضور شهرام شکوهی، قائم مقام ریاست و معاون پشتیبانی پارک، جمعی از مدیران پارک و تعدادی از قضات و وکلای استان، روز چهارشنبه 1 دی ماه در سالن کنفرانس مرکز اقبال 95 برگزار شد.

“شهرام شکوهی” در این جلسه با اشاره به قوانین حاکم بر پارک ها و شمول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر آنها بر معافیت هایی که قانونگذار برای توسعه فناوری کشور برای شرکت های فناور در نظر گرفته تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون در این حوزه تنها راه برای ایجاد اقتصادی دانش بنیان در کشور است و این امر نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضائی است.

شکوهی، رسالت اصلی پارک های علم و فناوری را حمایت از شرکت های توسعه دهنده ی فناوری و تجاری سازی محصولات و خدمات آنها دانست و افزود: پارک یزد، پس از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دومین نهاد توسعه فناوری کشور در سال 80 تاسیس شد و هم اکنون نیز جزو پارک های پیشرو کشور می باشد.

در ادامه ی این نشست، “محمد قویدل”، با ارائه ی گزارشی از تاریخچه ی پارک های علم و فناوری و بستر های اجتماعی-اقتصادی شکل گیری این پارک ها به معرفی شرکت های فناور پرداخت.

وی در پایان سخنان خود با بیان پایان ناپذیر بودن منبع دانش، سرمایه گذاری روی اقتصاد دانش بنیان را سرمایه گذاری پایدار دانست.