به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم، محمد مهدی نژاد با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس ماده 3آیین نامه شرکتهای دانش بنیان، می بایست کارگروه تشخیص شرکتهای دانش بنیان، دستورالعمل این اقدام را تهیه و به تصویب شورای عالی عتف برسانند.
وی در ادامه افزود: دستورالعمل انواع معافیتهای مالیاتی شرکتهای دانش بنیان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و برای تصویب نهایی شورای عالی عتف در اختیار دبیرخانه این شورا قرار گرفته است.
مهدی نژاد نوری با اعلام اینکه تاکنون دستورالعمل بیمه و بورس شرکتهای دانش بنیان به شورای عالی عتف ارسال نشده است ابراز امید واری کرد با تفاهم و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تدوین مقررات مربوطه در سه ماه ابتدایی 1392شاهد عملیاتی شدن قانون شرکتهای دانش بنیان باشیم.

  • ۱۸ فروردین, ۱۳۹۲