به گزارش روابط عمومی پارک، شرایط واگذاری خدمات پشتیبانی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) کامپیوترهای پارک علم و فناوری یزد بدین شرح است:

شرایط عمومی :

1- کلیه متقاضیان باید بصورت شخصیت حقوقی در استعلام شرکت نمایند (ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت / موسسه الزامی است)

2- ارائه رزومه کاری مرتبط به همراه تاییدیه‌های صادره از سوی کارفرمایان قبلی

3- حضور یک نفر کارشناس متخصص تمام وقت در ساعت اداری بمنظور پیگیری امور درخواستی الزامی است

4- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی سالیانه الزامی می‌باشد

شرایط اختصاصی :

1- رفع مشکل کلیه دستگاه‌های پارک در کمتر از یک روز کاری

2- نصب آخرین سرویس پکها بر روی کلیه کامپیوترهای اداری

3- نصب ویروس یاب بر روی کلیه کامپیوترها و بروز نگه داشتن آنها (خرید به عهده پارک می باشد)

4- نصب هرگونه برنامه درخواستی مورد نیاز کارمندان بر روی کامپیوترهای مربوطه

5- بایگانی آخرین سرویس پکهای نرم افزارهای پارک

6- بازدید زمانبندی شده از کلیه دستگاه‌های کارمندان و ارائه گزارش هفتگی به واحد نظارت

7- بررسی دقیق مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه راهکار رفع آنها

8- حفظ و حراست از کلیه اطلاعات کارمندان

9- انجام سایر موضوعاتی که در چارچوب قرارداد مورد نظر ناظر می باشد

شرایط واگذاری:

1- مدت زمان واگذاری یکسال می‌باشد

2- متقاضیان می‌بایست ضمن تایید و امضا نمودن متن حاضر مستندات خواسته شده را به پارک ارسال نمایند

زمان و مکان تحویل پیشنهادات:

1- حداکثر زمان تحویل پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخ 26/12/91

2- مکان تحویل پیشنهادات واحد اداری پارک علم و فناوری یزد به آدرس یزد – خیابان مطهری – مرکز فناوری اقبال می‌باشد

  • ۲۷ اسفند, ۱۳۹۱