طراحی ، اجرا و ثبت اختراع دستگاه پخش اتوماتیک از بلند گو در مرکزنوآوری پارک علم و فناوری یزد

زمانی که بلندگو روشن میشود صوتی از آن پخش خواهد شد که از همان شبکه رادیویی(فرستنده )در حال پخش است.روشن یا خاموش شدن بلندگو از طریق ارسال کد DTMF یا همان سیگنال تن بر روی شبکه رادیویی در زمانهای مورد نیاز انجام میگیرد بدین طریق یک فرستنده هم وظیفه کنترل و هم اطلاع رسانی را دارد. مهمترین کاربردهای این دستگاه ،فعال کردن بلندگوههای سطح شهر،منطقه یا ناحیه ،در هنگام اذان یا پخش اخبار مهم یا هشدار در مواقع ضروری میباشد.

این طرح به شماره 66053 ودر تاریخ 18/5/89 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

  • ۲۲ اسفند, ۱۳۹۰