به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سیدمهدی سیدی در مورد ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی اظهار داشت: کشور برای تحقق این موضوع راهکارهایی از جمله قانون حمایت از شرکت دانش‌بنیان را دارد که معاونت علمی ریاست جمهوری مامور تدوین کارگروهی برای نگارش آیین‌نامه‌ ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان شده است.

سیدی با اشاره به اینکه بسترهای حمایتی، قانونی و اجرایی برای ایجاد یک مدل در برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه کمک کرده‌اند، گفت: بستر اصلی برای برقراری این ارتباط، صنایع کوچک و متوسط هستند که سرعت و چابکی زیادی دارند، سرمایه‌ کمی می‌خواهند و نیاز صنایع بزرگ را به سرعت تامین می‌کنند. البته صنایع کوچک و متوسط مشکلاتی مانند کارگران غیر متخصص، ناآگاهی از بازارهای داخلی و بین‌المللی و تجهیزات سنتی دارند.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره‌ فعالیتهای انجام شده در دیگر کشورها برای تقویت صنایع کوچک و متوسط گفت: ترکیه سالهای اولیه‌ قرن 21 را دهه صنایع کوچک و متوسط نامید و سیاست‌های انگیزشی برای تقویت این صنایع با صنایع بزرگ اتخاذ کرد و در نهایت نیز تمرکز خود را بر بهبود محیط کسب و کار گذاشت.به گفته‌ سیدی این کشور برنامه‌ موفقی در زمینه‌ی ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع کوچک و متوسط اجرا کرد و تسهیلاتی نیز برای آنان در نظر گرفت. وی افزود: کره جنوبی نیز برای برقراری یک ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت یک سازمان ویژه زیر نظر وزارت صنعت و کمیسیون ویژه‌ی ریاست جمهوری تشکیل داد تا بتواند با نوآوری‌های تکنولوژیکی به ایجاد ثبات اقتصادی اصلی صنایع کوچک و متوسط کمک کند.

سیدی درباره‌ی طرحهای اجرا شده در ایران نیز توضیح داد: ما برای این کار کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت را راه‌اندازی کردیم که هم اکنون 66 کانون مصوب با عضویت صنعتگران، دانشگاهیان، بازرگانان و قانون‌گذاران در حال فعالیت هستند. به گفته‌ وی حمایت از پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و همچنین حمایت از شرکتهای دانش بنیان از دیگر اقدامات کشور برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره‌ راهکار تبدیل مزیتهای بالقوه صنایع کوچک و متوسط به مزیت‌های بالفعل توضیح داد:‌ تنها راهکار موجود تقویت ارتباط این صنایع با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی است که برای چنین کاری می‌توان مراکز تحقیق و توسعه‌ی همگن را راه‌اندازی کرد. به گفته سیدی این مراکز خصوصی می‌تواند به دانشگاه و صنعت خدمات مشاوره‌یی، آموزشی‌ و تسهیلات ارائه کنند.

  • ۱۶ بهمن, ۱۳۹۱