به گزارش روابط عمومی پازک، این دوره به صورت نظری و کارگاهی برگزار شده و فاطمه دانایی و محمد یزدانی کار تدریس آنرا بر عهده دارند .
موسسه خبر یزد در پارک علم و فناوری یزد مستقر می باشد و تاکنون دوره های آموزشی متعددی را در زمینه روزنامه نگاری، خبرنویسی و صفحه آرایی مطبوعاتی برگزار نموده است

  • ۲۳ آذر, ۱۳۹۲