هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شکل‌گیری و توسعه شرکتهای خدمات تجاری‌سازی فعالیتهای دانش‌بنیان در دستورالعملی حمایت از این شرکتها را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شکل‌گیری و توسعه شرکتهای خدمات تجاری‌سازی فعالیتهای دانش‌بنیان، طی دستورالعملی حمایت از این شرکتها را در دستور کار خود قرار داد.
هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در جلسه اخیر خود که با حضور اعضا تشکیل شد، حمایت از شرکتهایی که به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و حمایتی برای تجاری‌سازی فعالیتهای دانش بنیان از مرحله ایده تا ورود به بازار تشکیل شده و صلاحیت آنان به تائید صندوق نوآوری و شکوفایی برسد، به تصویب رساند.
براساس این گزارش به موجب مصوبه جدید که طرح اولیه آن در جلسه هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شده بود، تمامی شرکتهای خدمات تجاری‌سازی که از فعالیت آنان بیش از یک سال گذشته و حداقل یک قرارداد خدمات تجاری‌سازی را به اتمام رسانده‌اند، در قالب این دستورالعمل می‌توانند تا سقف 500 میلیون ریال وام قرض الحسنه، از حمایت صندوق برخوردار شوند.
شرکتهای تجاری‌سازی فعال دانش‌بنیان به آن دسته از موسسات و شرکتهای خصوصی یا تعاونی اطلاق می‌شود که به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و حمایتی برای تجاری سازی فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان از مرحله ایده تا ورود به بازار تشکیل شده و صلاحیت آنها به تایید صندوق رسیده است.
انجام و تدوین مطالعات مدل تجاری، طرح تجاری، مطالعات فنی و اقتصادی در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوریهای پیشرفته و نوآوریهای بدیع، ارائه خدمات مشاوره مدیریت، ارزیابی سطح فناوری، ارزشیابی و قیمت‌گذاری و انتقال فناوری، مشاوره ایجاد و توسعه فناوری، ارائه‌ خدمات مطالعات بازار، ایجاد محیط تبادل دانش فنی و فناوری و فن‌بازارها و صدور تأییدیه و گواهی‌نامه برای محصولات دانش‌بنیان از جمله فعالیتهای درنظرگرفته شده برای شرکتهای دانش‌بنیان است.

  • ۲ تیر, ۱۳۹۳