من از اعضای پارک هستم

سوالات متداول

  • پارک کلیه خدمات خود را به بخش خصوصی بردن سپاری نموده است. متقاضیان بهره گیری از این خدمات می توانند به شرکت های مرتبط مراجعه نمایند.
  • 1- فضا برای استقرار شرکت 2- تأمین تأسیساتی مثل آب، برق، گاز، سرمایش و گرمایش، مخابرات، اینترنت، وایرلس، دیتاسنتر و ..... به صورت مجتمع 3- آموزش های تخصصی 4- مشاوره 5- منتورینگ 6- بهره گیری از تسهیلات مندرج در قانون 7- حمایت های مالی 8- کمک به انعقاد قراردادهای تجاری 9- برند پارک 10- هم افزایی ناشی از کنار هم قرارگیری شرکت های فناور 11- دسترسی به مقامات کشوری و لشگری 12- خدمات بازاریابی 13- خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراع 14- دسترسی به فن بازار 15- دریافت مجوز فناوری که پیش نیاز بهره گیری از سایر تسهیلات مندرج در قانون است. 16- تأمین فضای کارگاهی 17- تأمین فضای آزمایشگاهی 18- تأمین سالن کنفرانس و اجتماعات 19- رستوران 20- کافی شاپ 21- فضای VIP 22- بانک 23- پست 24 – کمک به دسترسی به مجامع صنفی 25- خدمات رفاهی و ورزشی
  • شرکتهایی که در مراکز رشد مستقر می شوند مبلغی را برابر مصوبه هیأت امنا پارک به عنوان حمایت مالی به عنوان اعتبار دریافت می نمایند (در حال حاضر این عدد 300.000.000 ریال است) که از این اعتبار هزینه های شرکت از جمله اجاره فضا، مبالغ قبوض تلفن، اینترنت و .... کسر و مابقی به صورت پله کانی به شرکت اعطا می گردد. بدین معنی که 50% از اعتبار در سال اول استقرار 30% در سال دوم و 20% در سال سوم و به صورت معکوس این جریان از سال چهارم شرکت بازپرداخت نماید. شرکت های مستقر در مراکز چندمستأجره مشمول حمایت های مالی پارک نبوده و صرفاً از تسهیلات مندرج در قانون بهره مند خواهند بود. پارک همچنین برخی تسهیلات را در اختیار شرکت ها قرار می دهند که جهت اطلاع از آنها آیین نامه مربوطه مطالعه شود.
  • صندوقی است غیردولتی که 51% سهام آن را بخش خصوصی و 49% آن را دولت (از جمله پارک) تأمین می نماید و برای تأمین مالی شرکت های فناوری نسبت به اعطای تسهیلات یا سرمایه گذاری خطرپذیر یا VC)) اقدام می نماید. این صندوق همچنین عاملیت مراودات مالی پارک با شرکت ها را برعهده دارد.
  • سرمایه گذاری خطرپذیر یا Venture Capital سرمایه گذاری روی ایده ها و طرح های نوآورانه و دانش بنیان است که از ریسک بالایی برخوردار بوده و متناسب با ریسک بالا در صورت موفقیت سود بالایی نیز خواهد داشت.