• تاریخ:
    15 مهر ماه
  • زمان:
    مهر 1398
  • موقعیت:

از تمام پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی دعوت می شود آثار پژوهشی خود را (شامل گزارش نهایی پژوهش، کتاب پژوهشی ، رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد) که در سه سال گذشته ( ابتدای فروردین 1395 تا پایان اسفند 1397 ) انجام شده است ، به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه فرمایند .