• تاریخ:
  • زمان:
    اواخر دی ماه 1398
  • موقعیت:
    شهر های استانبول و ازمیر

به استحضار می‌رساند مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد یک هیئت تجاری و فناوری متشکل از شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق ایرانی را به کشور ترکیه اعزام کند در این برنامه که با حضور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور در اواخر دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد،برگزاری نشست تجاری- فناوری میان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و شرکت های ترکیه ای در دو شهر مهم استانبول و ازمیر و بازدید از مجموعه های حوزه فناوری کشور ترکیه به عنوان برنامه‌های سفر در نظر گرفته شده است.
جهت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.tesc.ir مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 18_63103313تماس حاصل فرمایید