• تاریخ: ۴-۷ مهر ماه ۱۳۹۵
  • زمان: اعلام می‌گردد
  • مکان: ترکیه

 

 

 

 

 

 

 

نشست سالانه پارک های علم و فناوری دنیا در سال جاری به میزبانی کشور ترکیه برگزار میگردد.

آدرس وب سایت همایش