• تاریخ:
    ۴-۷ مهر ماه ۱۳۹۶
  • زمان:
    اعلام می‌گردد
  • مکان:
    ترکیه

 

 

 

 

 

 

 

نشست سالانه پارک های علم و فناوری دنیا در سال جاری به میزبانی کشور ترکیه برگزار میگردد.

آدرس وب سایت همایش