• تاریخ:
    ۱۰ الي ٣١ تیر ماه
  • زمان:
    آخرین فرصت ثبت نام ٣١ تیر ماه
  • مکان:
    پارک علم و فناوری یزد

 

جهت ثبت نام به صفحه ثبت نام وارد شوید : ثبت نام نخستین جشنواره عکس