• تاریخ:
    ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
  • زمان:
    شهریور ماه
  • موقعیت:
    پارک علم و فناوری یزد

مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان با کاربری اداری، تجاری پارک علم و فناوری یزد به شماره 2/98/م ز
به اطلاع می‌رساند پارک علم و فناوری یزد در نظر دارد بر اساس مجوز هیات امناء دو دستگاه آپارتمان با کاربری اداری، تجاری خود را از طریق مزایده به افراد واجدالشرایط حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت خریداری اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)WWW.Setadiran.ir مراجعه یا با واحد اداری پارک علم و فناوری یزد واقع در خیابان مطهری –مرکز فناوری اقبال به شماره تماس 03537260112 تماس حاصل نمایند.