• تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
  • زمان: اعلام میگردد
  • مکان: پارک علم و فناوری یزد

دوره‌های آموزشی هوا فضا

هدف

هدف از این دوره‌ها آشنایی دانش آموزان با مبانی مهندسی هوا فضا، اصول اولیه پرواز، نحوه کنترل و پرواز گلایدر، افزایش مهارت‌های گروهی و همچنین افزایش شور و نشاط و ایجاد خلاقیت در دانش آموزان است. دوره‌های آموزشی هوا فضا در رشته گلایدر در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار خواهد شد.

گلایدر مقدماتی

دوره گلایدر مقدماتی ویژه دانش آموزان ابتدایی دوره دوم می‌باشد. طول دوره مقدماتی 19 ساعت بوده و در طول این دوره دانش آموزان اصول اولیه پرواز گلایدر و ساخت گلایدر سازه‌ای را خواهند آموخت.

گلایدر پیشرفته

دوره گلایدر پیشرفته ویژه دانش آموزان دوره متوسطه می‌باشد. طول دوره 26 ساعت بوده و در این سطح دانش آموزان اصول اولیه پرواز گلایدر و مراحل طراحی گلایدر را می‌آموزند و با نرم افزار شبیه ساز، یک گلایدر را طراحی و در نهایت آن را می‌سازند.

سرفصل دوره‌های آموزشی هوا فضا

دوره آموزشی گلایدر (سطح مقدماتی)

تئوری اصول پرواز گلایدر

ساخت گلایدر سازه‌ای

تمرین پرواز

دوره آموزشی گلایدر (سطح پیشرفته)

تئوری اصول پرواز گلایدر

آموزش طراحی گلایدر

آشنایی با نرم افزارهای شبیه ساز گلایدر

ساخت گلایدر سازه‌ای

تمرین پرواز

مکان برگزاری کلاس‌ها:

کارگاه‌های پارک علم و فناوری یزد

زمان برگزاری کلاس‌ها:

10/03/1396

ساعات و روزهای تشکیل کلاس‌ها متعاقباً اعلام می‌گردد.

هزینه‌ ثبت نام:

هزینه ثبت نام دوره‌های آموزشی هوافضا 50.000 تومان می‌باشد. هزینه ثبت نام را به شماره حساب شبا 800170000002170095948001IR بانک ملی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری یزد واریز نمایید.

کیت‌های آموزشی به ارزش 180.000 تومان می‌باشد که از طرف پارک علم و فناوری یزد به صورت رایگان جهت طراحی و ساخت در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.