• تاریخ:
    آخرین مهلت ارائه مدارک 1 آذر 99
  • زمان:
    بازه زمانی ارائه اطلاعات 1 مهر 96 الی 31 شهریور 99
  • موقعیت:
    واحد خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد

فراخوان 1399

پارک علم و فناوری یزد برگزار می کند:

انتخاب استارتاپ ها و شرکت های برتر استان یزد

فرم_انتخاب_فناور_برگزیده_استان_یزد99 (1)