انتخاب استارتاپ ها و شرکت های برتر استان یزد

انتخاب استارتاپ ها و شرکت های برتر استان یزد

  • آخرین مهلت ارائه مدارک 1 آذر 99
  • بازه زمانی ارائه اطلاعات 1 مهر 96 الی 31 شهریور 99
  • واحد خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد
اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

  • مهلت ارسال خلاصه مقاله تا ۳۱ مرداد ماه
  • ۱۳ الی ۱۴ اسفند ماه
  • بابلسر