مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

  • آذر ماه ۱۳۹7
  • اعلام می‌گردد
  • دانشگاه یزد
جشنواره ملی ایده های برتر

جشنواره ملی ایده های برتر

  • هفته پژوهش و فناوری
  • اعلام می‌گردد
  • سالن کنفرانس نمایشگاه بین المللی