هفتمین دوره ارزیابی شرکت های پسارشد

هفتمین دوره ارزیابی شرکت های پسارشد

  • 1397/09/01 الی 1398/01/31
  • پارک علم و فناوری یزد
مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان اداری – تجاری

مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان اداری – تجاری

  • 25 دی ماه الی 16 بهمن ماه 1397
  • 8:00 الی 15:00
  • واحد اداری پارک علم و فناوری یزد