پردیس فناوری مهریز

پردیس فناوری مهریز

  • نشانی: مهریز بلوار امام خمینی (ره) جنب سازمان بهزیستی
  • 03532532381
  • 03532530001
  • rakhshan@ystp.ac.ir
  • http://mehriz.ystp.ac.ir

ارسال پیام