گروه مشاوره کاراکویر ایساتیس

رزومه

معرفی

گروه مشاوره کارا کویر ایساتیس در تیرماه ۱۳۹۳ توسط جمعی از فارغ التحصیلان رشته مدیریت کارآفرینی و با همفکری مشاوران با تجربه در حوزه دانشگاه و صنعت با هدف گسترش و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در سطح استان یزد و استان های هم جوار و ارائه خدمات تخصصی در این حوزه تشکیل شد. آنچه برای ما حائز اهمیت می باشد، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در استان یزد، تهیه طرح های تجاری و مطالعات امکان سنجی و جذب و مشاوره سرمایه گذاران در جهت توسعه کارآفرینی در استان می باشد. ایجاد انگیزه و نشاط کاری از طریق آموزش های تئوری و تجربی و انتقال تجربیات کارآفرینان ملی و استانی با هدف عملیاتی ساختن ایده ها و طرح های تجاری نوآورانه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهها و جوانان مستعد و جویای کار از رسالت های شرکت کاراکویر می باشد.

خدمات و محصولات

 • آموزش مباحث مربوط در حوزه کارآفرینی
 • مبانیکارآفرینی
 • پرورش خلاقیت و ایده‌یابی
 • مهارت‌های فردی
 • قوانین و مقررات راه‌اندازی کسب و کار
 • مشاوره در زمینه ایجاد کسب و کار از ایده تا محصول
 • بررسی و شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری
 • شناسایی نیازهای تولیدی وخدماتی مشتریان در بازارهای مختلف
 • جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
 • بهبود عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط
 • مشاوره در اخذ مجوزهای لازم
 • ایجاد باشگاه‌های کارآفرینی در مراکز علمی و دانشگاه‌ها
 • ایجاد مرکز آموزش عالی کارآفرینی در استان یزد
 • گسترش ارتباط بین پارک علم و فناوری و دانشجویان
 • توانمندسازی فناوران اعم ازدانشجویان و اساتید برای ورود به بازار کار و تاثیرگذاری بر تغییرات و تحولات بازار و حوزه مشاغل
 • ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
 • مشاور در حوزه ترویج و تحقق کارآفرینی سازمانی
 • تدوین طرح تجاری و مطالعات امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری
 • تهیه طرحهای توجیهی آماده برای فرصتها و ایده‌های شناسایی شده
 • تهیه طرح توجیهی برای شرکت‌ها و موسسات نوپا
 • انجام مطالعات امکان‌سنجی با استفاده از نرمافزار (COMFAR ) برای سرمایه‌گذاران

اعضا

سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مدیر عامل