همکاران صنعت شمس

رزومه

معرفی

انجام کلینیک و ارائه خدمات مشاوره بموقع در 9 محور کسب و کار، آموزش و توانمندسازی کاربردی و انجام تحقیقات هوشمند در زمینه ایجاد خرد استراتژیک، خرد کیفیت و خرد مالی در جهت ایجاد تحول بنیادی در محور اقتصادی بخصوص حوزه مالی – سرمایه گذاری – منابع انسانی بازاریابی فروش – خرید و بکارگیری کلیه ظرفیت ها از جمله خردجمعی، هوش تجاری، هوش مالی و هوش فروش و بازاریابی و توانمندسازی منابع انسانی و هوشمندسازی کسب و کار که در این خصوص موفق به اخذ مجوز دانایی از پارک علم وفناوری در سه محور برنامه ریزی تدوین استراتژیک مدیریت، مدیریت مالی و سرمایه گذاری و تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی و همچنین اخذ مجوز مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی دردو محور توسعه منابع انسانی و مدیریت مالی از اداره کار و رفاه اجتماعی شده ایم.

خدمات و محصولات

نرم افزار جامع مالی پرشین صنعت
سی دی جامع علمی کاربردی درحوزه مدیریت بنگاه
سی دی جامع علمی کاربردی درحوزه منابع انسانی
سی دی جامع علمی کاربردی درحوزه بازاریابی فروش و خرید
سی دی جامع علمی کاربردی درحوزه ICDL

اعضا

محمدحسین پورشمسی بندرآباد

محمدحسین پورشمسی بندرآباد

مدیر عامل