مهندسین مشاور تمدن کاریزی

رزومه

معرفی

شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی به منظور ارائه خدمات مشاوره تخصصی رشته مهندسی آب و با هدف مشارکت در سازندگی کشور عزیزمان تاسیس شده است. عبارت «تمدن کاریزی» در مراجع علمی، به منطقه‌ وسیعی از ایران اطلاق می‌گردد که در آن، تمدن و یکجا‌نشینی به کاریز یا قنات وابستگی تاریخی دارد. به‌دلیل محدودیت منابع آبی، از دیرباز اهالی این منطقه از روحیات متمایزی چون تلاش و کوشش، همکاری و همفکری، صلح و دوستی، خوش‌قولی و وقت‌شناسی، و همزیستی با طبیعت برخوردار بوده اند. این شرکت نیز ارزش‌‌های مذکور را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داده و خود را موظف می‌داند تا با تعهد کاری و حمیت حرفه‌ای در جهت عمران، آبادانی و توسعه پایدار ایران تلاش کند.
کادر این شرکت، که از کارشناسان خبره صنعت آب کشور و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تشکیل شده است، مصمم‌اند تا با ترکیب تجربیات اجرایی و اندوخته های علمی خویش، بر کیفیت ارائه خدمات مهندسی در رشته مهندسی آب افزوده و دستاوردهای مفیدی را برای کشور خویش به ارمغان آورند.
شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی دارای گواهی‌نامه صلاحیت خدمات مشاوره در رشته‌های «تاسیسات آب و فاضلاب» و همچنین «شبکه‌های آبیاری و زهکشی» می‌باشد و بعنوان یک شرکت فناور، از مجوزهای لازم در خصوص فعالیت‌های پژوهشی برخوردار است و لذا آمادگی دارد تا انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با مهندسی آب را عهده دار شود.

خدمات و محصولات

خدمات پژوهشی و مشاوره مهندسی در زمینه های ذیل:

الف) تاسیسات آب و فاضلاب
مطالعه و طراحی خطوط انتقال آب، شبکه‌های آب و فاضلاب، ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن آب، سامانه‌های دفع آب‌هاي سطحی، طرح‌های جداسازی آب شرب و بهداشت، مدیریت مصرف.

ب) تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب
مطالعات جداسازی فاضلاب (آب خاکستري و آب سیاه)، مشاوره و طراحی تصفیه خانه‌های فاضلاب (شهری، روستایی و صنعتی)، مطالعه و اجرای تصفیه خانه‌های فاضلاب به روش‌های طبیعی از جمله بستر نیزار مصنوعی به روش‌های فرانسوی و آمریکایی

ج) مدیریت منابع آب
مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، مطالعات بیلان منابع آب، مطالعات بهره‌وري آب، مطالعات مدیریت کیفی منابع آب، مطالعات شناسایی نیمه تفضیلی و تفضیلی آب‌هاي زیرزمینی

د) قنات و سازه‌های تاریخی آبی
مطالعات جامع قنات، مطالعات مربوط به سازه‌هاي تاریخی آبی، مستند‌سازي و تدوین تجربیات، مطالعات تلفیقی سازه‌هاي تاریخی آبی، قنات و گردشگري، تهیه پرونده ثبت بین المللی قنات و سازه‌هاي تاریخی آبی

اعضا

دکتر علی اصغر سمسار یزدی

دکتر علی اصغر سمسار یزدی

مدیر عامل