مطالعات و طراحی مرمت و معماری شارستان کهن یزد

رزومه

معرفی

شرکت شارستان کهن یزد فعال در عرصه مرمت و معماری، زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری کشور، دارای مجوز با ایده محوری در زمینه پژوهش و مطالعه طراحی، مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی، دارای دپارتمان های معماری، مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی و مرمت آثار فرهنگی با کادری مجرب و بهره مند از دانش نخبگان و اساتید دانشگاه، بدین وسیله آمادگی خود را در همکاری با مدیران و متولیان امر اعالم می‌دارد.

خدمات و محصولات

  • مطالعات
  • طراحی
  • مشاوره و اجرا در زمینه معماری
  • مرمت و احیای بناهای تاریخی و گردشگری

اعضا

ابوالفضل فلاح

ابوالفضل فلاح

مدیر عامل