مشاورین علم صنعت یزد

رزومه

معرفی

پژوهش و فناوری
منابع آب و محیط زیست
هیدروژئوشیمی، هیدروژئولوژی

پایلوت فناوری
فرآوری فیزیکی مواد معدنی غیرفلزی
فرآوری میکرونی و ساب میکرونی ماده معدنی هونتیت (کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم -گل سفید) باکاربرد مکمل صنایع رنگ پلاستیک، تأخیر در اشتعال مواد پلیمری و مواد آرایشی

خدمات و محصولات

فناوري فرآوري ماده معدني هونتيت در مقياس نيمه صنعتي
شرح علمي و پژوهشي :
كاني هونتيت(كربنات مضاعف كلسيم و منيزيم) به فرمول شيميايي CaMg3(Co3)4 داراي ناخالصيهايي از جمله كانيهاي منيزيت، سرپانتين و كوارتز(تركيبات فلزي و آهن¬دار) مي¬باشد. پر عيار سازي و جدايش ناخالصيها به روش كاملاً فيزيكي و در محدوده ابعاد ذرات 1 تا 10 ميكرون انجام مي¬شود. شاخص نوآوري اين پژوهش روش فرآوري فيزيكي مدرن طبقه بندي ثقلي و ابعادي تا درجه خلوص85/99% در مقياس صنعتي و امكان توليد ساب میکرونی و نانوذرات آن است.
كاربرد صنعتي :
• رنگهاي پايه آب، پلاستيك و نيم¬پلاستيك(جايگزين اكسيد تيتانيوم به ميزان حداقل30%)
• آرايشي و بهداشتي(خاصيت سفيد كنندگي،جرم¬گيري و لطافت پوست)
• لاستيك، پلاستيک و پليمرها(خاصيت تأخير در اشتعال، كندسوزي، انعطاف پذيري و افزايش مقاومت حرارتي و دگرشكلي، براقيت و شفافيت)
• کاغذسازي و بازيافت کاغذ(جرم¬گيري، براقيت و شفافيت)

اعضا

مجتبی مرآت

مجتبی مرآت

مدیر عامل