فناوری اطلاعات و ارتباطات کیمیاافزار

رزومه

معرفی

شرکت کیمیاافزار با تعداد 20نفر پرسنل مجرب و فنی خود در حال انجام خدمات نرم افزار ساماندهی بایگانی در شهرداری ها و پشتیبانی مربوط به آن می باشد. همچنین شرکت به خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مشغول می باشد.

خدمات و محصولات

نرم افزار ساماندهی بایگانی تحت ویندوز و شبکه، دارای قابلیت های فنی و تخصصی بوده و به وسیله آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به ملک را در یک جا ذخیره و بر اساس نیاز، به آن دسترسی آسان داشت. به وسیله این نرم افزار و خدمات فنی مهندسی مربوط به آن می توان زیرساخت شهر الکترونیک را به وجود آورد و بر اساس اطلاعات موجود در این نرم افزار، شهر را به طور مطلوبی مدیریت نمود.

اعضا

سولماز عموشاهی

سولماز عموشاهی

مدیر عامل