شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر

رزومه

معرفی

شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر با نام اختصاری NBTF یک شرکت دانش بنیان و فعال در حوزه های بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی، بخصوص تولید نانوذرات و نانوحامل های دارویی است. این شرکت فعالیت خود را در تاریخ 01-04-1393 در زمینه دانش های نو و همچنین تولید دانش و تجاری سازی بویژه در زمینه نانوبیوتکنولوژی آغاز نموده است. در حال حاضر تمرکز فعلی تحقیقات و تولیدات این شرکت بر روی اسانس های گیاهی، بررسی خواص درمانی آن ها و داروهای ضد سرطان می باشد.

خدمات و محصولات

خدمات
آزمایشگاه تخصصی نانوبیوتکنولوژی
آنالیزهای تخصصی حوزه نانوبیوتکنولوژی
آنالیزهای بررسی سمیت سلولی
آنالیزهای تخصصی ترانسفکشن
خدمات تخصصی استخراج؛ تعیین ترکیبات شیمیایی اسانس و عصاره گیاهان دارویی

محصولات:
اسپری آنتی باکتریال لایفوزوم :
اسپری آنتی باکتریال لایفوزوم زنیان فرم لیپوزومه اسانس گیاه زنیان است. فرمولاسیون استفاده شده در فرم لیپوزومی این محصول سبب بهبود و افزایش خواص انتی باکتریال اسانس گیاه زنیان گردیده است. نتایج حاصل از تحقیقات حاکی از اثرگذاری بالای این محصول در برابر طیف بسیار وسیعی از باکتری های گرم مثبت و منفی بوده است.

افشره نگهدارنده سورفکتتانتی زنیان :
در محصول «افشره نگهدارنده سورفکتانتی زنیان» اسانس زنیان درون نانوحاملهای سورفکتانتی درون گیری شده و این امکان را فراهم کرده است که آزاد سازی اسانس در گذر زمان با نرخی آهسته و پیوسته همراه باشد. کاربرد این محصول در افزایش ماندگاری میوه ها در فضای باز است؛ بگونه ای که قادر است از فساد میوه ها جلوگیری بعمل آورده و سبب افزایش ماندگاری گردد.

اعضا

دکتر بی بی فاطمه حقیرالسادات

دکتر بی بی فاطمه حقیرالسادات

مدیر عامل