تدبیر و توسعه پرنیان

رزومه

معرفی

شرکت تدبیر و توسعه پرنیان
شرکت تدبیر و توسعه پرنیان درتاریخ 29/11/1384 به شماره ثبت 7867 تأسیس شد و فعالیت مؤثر خود را به عنوان شرکتی دانش‌بنیان و تحقیقاتی از بهمن‌ماه سال 1387 با پذیرش در پارک علم و فناوری و تغییر موضوع و اهداف شرکت، آغاز کرد. از آن زمان تاکنون پروژه‌های متعددی را در زمینه‌های مشاوره مدیریتی، مطالعات راهبردی، مطالعات توسعه‌ای و نیز راه‌اندازی و مدیریت باشگاه‌های کار و کارآفرینی انجام داده است.
شرکت تدبیر و توسعه پرنیان مأموریت خود را ارتقای وضعیت توسعه پایدار جوامع و ارزش‌آفرینی برای سازمان‌ها به عنوان یاری بینش‌مند، هوشمند، دانا، مطمئن و همراه برای آن‌ها از طریق پژوهش، مشاوره، آموزش، طراحی نرم‌افزار و تسهیل‌گری در مفهوم‌پردازی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی استراتژی‌های موفق می‌داند.
مطابق اساسنامه، موضوعات فعالیت شرکت عبارت‌اند از؛
1 – معماری سازمانی، مهندسی مجدد و برنامه‌ریزی راهبردی و کاربردی
2 – مدیریت و توسعه منابع انسانی به خصوص در استعدادیابی و پرورش استعدادها در زمینه رهبری سازمانی، کارآفرینی، اشتغال مولدِ پایدار و مانند آن‌ها
3- مدیریت امور اشتغال، کار و کارآفرینی به خصوص از طریق طراحی، راه‌اندازی و مدیریت باشگاه‌های کار و کارآفرینی به ویژه از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات.
4- مدیرت پروژه و مشاوره مدیریتی
5- مطالعات پیاده‌سازی و مدیریت طرح¬های دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، تجارت الکترونیک و امثال آن‌ها.
6- انجام پروژه‌های مرتبط با GIS(سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی) و کلیه امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله طراحی شبکه، سایت و پیاده‌سازی آن¬ها

خدمات و محصولات

از مهمترین توانمندی های شرکت پرنیان، برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه فرهنگی اجتماعی و توسعه است. از مزیت های شرکت تدبیر و توسعه می توان به تعهد شرکت به کارفرما برای فعالیت تمام وقت و تخصصی در این حوزه، آشنایی با روحیات و اصول حاکم بر سازمان¬های دولتی برای همکاری، تدوین و پیش‌برد اهداف برنامه، داشتن متخصصین برنامه¬ریزی راهبردی به ویژه در زمینه فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که بر اعتبار شرکت افزوده است.
با توجه به اینکه موضوعات و معضلات فرهنگی و اجتماعی متعدد و رو به گسترش است، لذا نیاز به برنامه ریزی های کلان به وجود آمده است و شرکت تدبیر و توسعه پرنیان، توانسته است در بسیاری از زمینه¬های فرهنگی اجتماعی به صورت تخصصی، سندهای برنامه ای استانی را تدوین کند که در اینجا آمده است.
از آنجا که بنیان شرکت بر فعالیت های فکری کلان و نوآورانه قرار گرفته است، لذا، جذب منابع انسانی خلاق و توانمند، به کارگیری و ارتقای آنان، از مهمترین رویکرد های سازمان است. این مجموعه، دارای شبکه ارتباطاتی گسترده با متخصیصن نخبه توانمند در هر کجای کشور است، اما تاکید خود را بر درونی سازی دانش و ارتقای منابع انسانی شرکت به جای تکیه بر منابع بیرونی دانش و متخصصان خارج از شرکت نهاده است. گرچه درونی¬سازی دانش در ابتدای امر از سرعت کارها کاسته بود، اما منجر به تعهد هر یک از اعضای سازمان به ارتقای کیفیت گردید و شرکت توانست از طریق فرآیند یادگیری مستمر، دانش را درونی و به مزیت رقابتی خوبی برسد. در عین حال شرکت تدبیر و توسعه پرنیان امکان آن دارد تا بنا به نیاز در پروژه‌های مختلف با برجسته ترین متخصصین مربوطه در سطح کشوری برای انجام بهتر پروژه ها همکاری کند.

اعضا

مجید کاغذ گران

مجید کاغذ گران

رئیس هیئت مدیره