گزارش تصویری برگزاری دوره آموزشی ساماندهی پرنده های بدون سرنشین برای اولین بار در استان یزد - 18 آذر 95


آدرس کوتاه :