گروه مهندسی سپهر

 

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

 ابوالفضل ساجدی

http://www.sepehrtelecom.com استارتاپ استدیو و شتاب دهنده
 
آدرس کوتاه :