گروه مهندسين آنيسا

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

خانم سمانه عسكري وزيري

http://anisaman.ir/

محصولات و خدمات هوشمند سازي كسب و كار سازماني به سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي

 

آدرس کوتاه :