مزايده مزرعه تحقیقاتی پارك علم و فناوری یزد به شماره 1/94

مزايده مزرعه تحقیقاتی پارك علم و فناوری یزد به شماره 1/94

به اطلاع مي‌رساند پارك علم و فناوري يزد در نظر دارد بر اساس مجوز هیات امناء مزرعه تحقيقاتي خود را از طريق مزايده به افراد واجدالشرايط حقيقي و حقوقي واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت خریداری اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 1394/06/15 الی 1394/07/21در ساعت اداری به واحد اداری پارک علم و فناوری یزد واقع در خیابان مطهری –مرکز فناوری اقبال مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :