شرکت گیتی گستر پویندگان کبیر

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقای تابنده روزبهی

http://www.it-gis.com/

با توجه به رشد روز افزون استفاده جامعه و صنعت از فناوریهای روز دنیا و نیاز به اتوماسیون واحدهای صنعتی، اداری و تجاری برای بالا بردن سرعت عمل و دقت در اینگونه واحدها، دورنمای این شرکت فعالیت در بخشهای مرتبط با زمینه کاری خود و به خصوص ارائه خدمات در بخش GIS , IT , AVL و GPS میباشد.

 

آدرس کوتاه :