شرکت دانش بنیان آپافن

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقای علی اصغر خاکپور مروستی

http://www.apafan.com/

در جهت توسعه جامعه دانایی محور فعالیت خود را در آذر ماه 1390در زمینه­ های اتوماسیون صنعتی ، برق صنعتی­، مکاترونیک و کنترل شروع نموده است. این شرکت، پروژه­های مختلفی  در صنعت نساجی­ اجرا نموده است.

 

آدرس کوتاه :