شركت پیشتازان توسعه ماهان یزد

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

خانم الهه افسريه

http://www.mahandevelop.com

مجری و مشاورپروژه های پژوهشی در زمینه : مدیریت و توسعه، مطالعات آماری، برنامه ریزی اجتماعی 

 

آدرس کوتاه :