شركت پيشگامان ايساتيس

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي امير احمد سميعي

http://isattis.pishgaman.com/

شركت پیشگامان فناوري اطلاعات ايساتيس (عضو گروه تعاونی پيشگامان) با هدف فعاليت در زمينه مهندسی نرم‌افزار،بنیان گذاری شده است و بعنوان واحد نرم افزار گروه تعاونی پیشگامان طراحی و تولید نرم‌افزارهای کاربردی را به عنوان محور اصلی فعالیت‌های خود دنبال نموده است.

 

آدرس کوتاه :