شركت پارسان الكترونيك پيشرو

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقای سيد امين درخشان

http://www.parsanelc.ir/

شرکت پارسان الکترونیک پیشرو، شرکتی فعال در سطح ملی و بین المللی است که در زمینه مشاوره و ارائه خدمات خلاقیت و نوآوری و طراحی بسته های کمک آموزشی با تکیه بر دانش سرمایه انسانی خود و انتقال فناوریهای نوین توانسته به عنوان یکی از شرکتهای مطرح در این زمینه خود را معرفی نماید.

 

آدرس کوتاه :