شركت همكاران صنعت شمس

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي محمد حسين پورشمسي بندر آباد

http://indshams.com/

نرم افزار  جامع صنعت(پرشين صنعت)با استفاده از بانك اطلاعاتي، سي دي جامع در حوزه فروش و بازاريابي(علمي-كاربردي)سي دي جامع در حوزه منابع انساني و.....

 

آدرس کوتاه :