شركت مهندسي فلات قاره

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي محمد مهدي آرمان

 

طراحي و ساخت سيستم هاي تصفيه آب و آب شيرين كن هاي صنعتي، تصفيه فاضلاب

 

آدرس کوتاه :