شركت محيط پرداز يزد

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي رضا صديقي

 

خدمات RS,GPS,GIS پژوهش و مطالعات شهري، منطقه اي و روستايي

 

آدرس کوتاه :