شركت كوير تيواي ارشد

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

خانم فاطمه سيد چي

http://tygroup.ir/

تیوای یک شرکت مشاوره مهندسی صنایع و مدیرییت است که در زمینه های توسعه یافتگی،نیازسنجی، برنامه ریزی و تدوین مدل های کسب و کار، طراحی و تحلیل سیستم های اطلاعاتی و مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، با محوریت ارزش های تیوای جهت آموزش،رشد و بهبود وضعیت صنعت و افزایش بهروه وری برای سازمان ها خدمات ارائه می دهد

 

آدرس کوتاه :