شركت طيف زمين

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي حامد گنجي

 

RS,GIS,GPS و طراحي و ساخت توليد نرم افزار ها و سخت افزار هاي وابسته

 

آدرس کوتاه :